Informatie

Algemeen

De Haagse zwemclub Triton vindt het belangrijk dat alles rond het zwemmen goed, veilig en verantwoord verloopt. Daarvoor zijn enkele documeten opgesteld die dit allemaal regelen en waarop leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers een beroep kunnen doen wanneer zij vinden dat zaken niet goed lopen met betrekking tot de veiligheid, omgang met elkaar, etc.

Triton heeft een gelicenseerd vertrouwenscontactpersoon (VCP) die door een ieder benaderd kan worden wanneer hij of zij met een vraag of probleem rond het zwemmen zit welke niet met het bestuur of de zweminstructeur besproken kan worden. De vertrouwenscontactpersoon is dhr. Hennie Kursten. Hij is via email te benaderen.

Naast de drijvende kracht van het bestuur is de inzet van de vrijwilligers onmisbaar voor het in stand houden van deze gezellige vereniging.
Zwemvereniging Triton is bevoegd om de kinderen op te leiden voor alle bestaande zwemdiploma’s. Diplomazwemmen vindt enkele malen per jaar plaats. Het doel van Triton is niet het zo snel mogelijk behalen van een diploma maar de kinderen op een ontspannen wijze naar een diploma toe brengen. Triton is immers een vereniging en geen opleidingsinstituut.

Bestuur

Voorzitter Marco Bijl Zwemvereniging Triton Den Haag
Voorzitter Marco Bijl
Penningmeester G.H. Colas Zwemvereniging Triton Den Haag
Penningmeester G.H. Colas
Jan Fischer Zwemvereniging Triton Den Haag
Commissaris Jan Fischer
Commissaris Erik van der Molen zwemvereniging Den Haag
Commissaris Erik van der Molen
Secretaris Petra Hietbrink zwemvereniging Den Haag
Secretaris Petra Hietbrink

Algemene informatie

Lestijden en locatie

Er vindt wekelijks 1 les plaats. Dit is op zondagochtend van 9.30 tot 10.15. De kinderen dienen om 9.15 aanwezig te zijn.

Adres:
De Houtzagerij
Hobbemastraat 93
2526JG Den Haag

Openbaar vervoer:
Bereikbaar met tram 2, 3, 6 en bus 25

Bent u een keer verhinderd? Wij stellen het op prijs wanneer u dit van te voren even per email kenbaar maakt.

Contributie

De contributie bedraagt 22,50 per maand. Deze dient vooruit te worden betaald. Aan het begin van ieder maand ziet u Mevr G. Horno Colas, onze penningmeester, aan de ingang zitten. Bij haar kunt u de contributie voldoen. De contributie kunnen wij zo laag houden doordat de vereniging geen winstoogmerk heeft en steunt op vrijwilligers. Van de ouders wordt dan ook enige inzet verwacht. Lees hiervoor de algemene voorwaarden.

Ooievaarspas

Zwemvereniging Triton is aanbieder van de Haagse Ooievaarspas. De gemeente Den Haag vergoedt de contributie voor houders van een Ooievaarspas. Indien men gebruik wil maken van deze regeling, dient men de Ooievaarspas, ter scanning, mee te nemen naar het zwembad.

Geen Pas = Geen Korting

Diploma zwemmen

Diplomazwemmen

Watervrij brevet

1. zonder problemen het water ingaan.
2 . bordje van de bodem halen
3. op de buik drijven zonder hulpmiddelen
4. op de rug drijven zonder hulpmiddelen
5. onder benen door gaan
6. van de kant af in het water springen
7. zelfstandig gaan staan vanuit liggende houding

Als aan bovenstaande eisen is voldaan, dan zal aan hem of haar een brevet watervrij worden uitgereikt.

Diplomazwemmen

Enkele malen per jaar vindt er diplomazwemmen plaats. U wordt hier ruim van te voren van op de hoogte gehouden in de agenda. De kosten zijn 10,00 per kind.

Wachtlijst

Nieuwe leerlingen zijn altijd welkom bij Triton. Onze ervaring leert dat kinderen van vijf jaar en ouder sterk genoeg zijn om goed mee te kunnen doen aan onze wekelijkse zwemles en op de basisschool al gewend zijn om les te krijgen. Wij hanteren een wachtlijst omdat de vraag naar zwemles groter is dan het aantal beschikbare plekken (maximaal 80). U kunt uw kind jonger dan vijf jaar aanmelden, echter wij zijn zeer terughoudend om kinderen jonger dan vijf jaar op te roepen.

De wachttijd bedraagt momenteel 1,5 – 2 jaar. Tijdens de sluitinsperiode mrt-jun 2020 zijn er geen nieuwe kinderen opgeroepen. In de periode voor de zomersluiting jun-jul zijn er ook geen nieuwe kinderen opgeroepen met als gevolg dat de wachttijd met 6 maanden is uitgelopen. Zij-instromers (kinderen die reeds zwemles hebben gehad) kunnen meestal snel toegelaten worden. Een proefles is bij zij-instroom verplicht om vast te stellen wat het zwemniveau van de nieuwe leerling is.

Historie

mauritskade 1933 Zwemvereniging Triton Den Haag

Over Triton

Triton, zoon van Poseidon en Amphitrite.
Zwemvereniging Triton behoort tot een van de oudste zwemverenigingen in Den Haag. De gezellige club is opgericht op 1 oktober 1933 en sindsdien nog steeds actief dankzij de inzet van devrijwilligers en het bestuur.

Na jarenlang met veel plezier in het zwembad aan de Mauritskade te hebben gezwommen kwam daar in 1997 helaas een einde aan. Het zwembad werd verkocht en geheel verbouwd tot fitnessruimte. Gelukkig vond de vereniging een nieuw onderkomen: zwembad de Houtzagerij aan de Hobbemastraat. Vanaf 1 september 1997 vindt de zwemles plaats vanuit deze locatie.

Bestuur 1933 Zwemvereniging Triton Den Haag

Oprichters van Triton, vergadering 1933

Jan Berghuis (secretaris)
Piet Collee (commissaris)
Piet Wassink (penningmeester)
Han Berghuis (voorzitter)
Jan Smit (commissaris)

%d bloggers liken dit: