Informatie

Algemeen

De Haagse zwemclub Triton vindt het belangrijk dat alles rond het zwemmen goed, veilig en verantwoord verloopt. Daarvoor zijn enkele documenten opgesteld die dit allemaal regelen en waarop leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers een beroep kunnen doen wanneer zij vinden dat zaken niet goed lopen met betrekking tot de veiligheid, omgang met elkaar, etc.

Triton heeft een gelicenseerd vertrouwenscontactpersoon (VCP) die door een ieder benaderd kan worden wanneer hij of zij met een vraag of probleem rond het zwemmen zit welke niet met het bestuur of de zweminstructeur besproken kan worden. De vertrouwenscontactpersoon is dhr. Hennie Kursten. Hij is via email te benaderen.

Naast de drijvende kracht van het bestuur is de inzet van de vrijwilligers onmisbaar voor het in stand houden van deze gezellige vereniging.
Zwemvereniging Triton is bevoegd om de kinderen op te leiden voor alle bestaande zwemdiploma’s. Diplomazwemmen vindt enkele malen per jaar plaats. Het doel van Triton is niet het zo snel mogelijk behalen van een diploma maar de kinderen op een ontspannen wijze naar een diploma toe brengen. Triton is immers een vereniging en geen opleidingsinstituut.

Bestuur

  • Voorzitter: Wouter Drinkwaard
  • Penningmeester: Mohammed El Ghabzouri
  • Secretaris: Marco Bijl
  • Commissaris: Petra Heitbrink
  • Commissaris: Jan Fisher
  • Commissaris: Saskia Visser
  • Commissaris: Silvana Kruiskamp

Het bestuur is elke zondag voor en na het zwemmen in de hal van het zwembad aanwezig.

Algemene informatie

Lestijden en locatie

Er vindt wekelijks 1 les plaats. Dit is op zondagochtend van 9.30 tot 10.15. De kinderen dienen om 9.15 aanwezig te zijn.

Adres:
De Houtzagerij
Hobbemastraat 93
2526JG Den Haag

Openbaar vervoer:
Bereikbaar met tram 2, 3, 6 en bus 25

Bent u een keer verhinderd? Wij stellen het op prijs wanneer u dit van te voren even per email kenbaar maakt.

Contributie

De contributie bedraagt 25,00 per maand. Deze dient vooruit te worden betaald. Aan het begin van ieder maand ziet u Mevr G. Horno Colas, onze penningmeester, aan de ingang zitten. Bij haar kunt u de contributie voldoen. De contributie kunnen wij zo laag houden doordat de vereniging geen winstoogmerk heeft en steunt op vrijwilligers. Van de ouders wordt dan ook enige inzet verwacht. Lees hiervoor de algemene voorwaarden.

U krijgt maandelijks een verzoek om dit digitaal over te maken. Cash is bij Triton helaas niet mogelijk.
Mohammed El Ghabzouri, onze penningmeester, is bijna elke week te vinden in de hal van het zwembad.

Ooievaarspas

Zwemvereniging Triton is aanbieder van de Haagse Ooievaarspas. De gemeente Den Haag vergoedt de contributie voor houders van een Ooievaarspas. Indien men gebruik wil maken van deze regeling, dient men de Ooievaarspas, ter scanning, mee te nemen naar het zwembad.

Geen Pas = Geen Korting

Diploma zwemmen

Diplomazwemmen

Diplomazwemmen

Enkele malen per jaar vindt er diplomazwemmen plaats. U wordt hier ruim van te voren van op de hoogte gehouden in de agenda. De kosten zijn 10,00 per kind.

Diploma zwemmen

Kinderen kunnen bij Triton hun A, B en C diplomas en hun Zwemvaardigheid 1, 2, en 3 diplomas halen. Streven is om driemaal per jaar af te zwemmen voor het A, B, C en tweemaal voor Zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Indien er voldoende kinderen gereed zijn om af te zwemmen wordt er afgezwommen. Het afzwemmen gebeurt in twee stappen: eerst proefzwemmen en vervolgens afzwemmen voor de kinderen die het proefzwemmen hebben gehaald.

Bij proef- en afzwemmen moeten de kinderen om 9:00 uur al in het zwembad zijn. Ouders, grootouders, broers en zussen mogen bij het diplomazwemmen in de zwemhal zitten.

De diploma-eisen vindt u hier. De Kosten voor het diplomazwemmen zijn 10 euro per kind, per diploma.

Wachtlijst

Nieuwe leerlingen zijn altijd welkom bij Triton. Onze ervaring leert dat kinderen van vijf jaar en ouder sterk genoeg zijn om goed mee te kunnen doen aan onze wekelijkse zwemles en op de basisschool al gewend zijn om les te krijgen. Wij hanteren een wachtlijst omdat de vraag naar zwemles groter is dan het aantal beschikbare plekken. U kunt uw kind jonger dan vijf jaar aanmelden, echter wij zijn zeer terughoudend om kinderen jonger dan vijf jaar op te roepen.

De wachttijd bedraagt momenteel 1,5 – 2 jaar. Zij-instromers (kinderen die reeds zwemles hebben gehad) kunnen meestal snel toegelaten worden. Een proefles is bij zij-instroom verplicht om vast te stellen wat het zwemniveau van de nieuwe leerling is.

Historie

mauritskade 1933 Zwemvereniging Triton Den Haag

Over Triton

Triton, zoon van Poseidon en Amphitrite.
Zwemvereniging Triton behoort tot een van de oudste zwemverenigingen in Den Haag. De gezellige club is opgericht op 1 oktober 1933 en sindsdien nog steeds actief dankzij de inzet van devrijwilligers en het bestuur.

Na jarenlang met veel plezier in het zwembad aan de Mauritskade te hebben gezwommen kwam daar in 1997 helaas een einde aan. Het zwembad werd verkocht en geheel verbouwd tot fitnessruimte. Gelukkig vond de vereniging een nieuw onderkomen: zwembad de Houtzagerij aan de Hobbemastraat. Vanaf 1 september 1997 vindt de zwemles plaats vanuit deze locatie.

Bestuur 1933 Zwemvereniging Triton Den Haag

Oprichters van Triton, vergadering 1933

Jan Berghuis (secretaris)
Piet Collee (commissaris)
Piet Wassink (penningmeester)
Han Berghuis (voorzitter)
Jan Smit (commissaris)