Algemene voorwaarden

Zwemvereniging Triton is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt door vrijwilligers gedreven. Zonder inzet van de vrijwilligers kan er geen zwemles gegeven worden. Ieder jaar zijn er enkele nieuwe vrijwilligers nodig die les willen en kunnen geven. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij het bestuur via mail: bestuur@zwemvereniging-triton.nl of na de wekelijkse zwemles in de kantine van de Houtzagerij.

Lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste drie maanden en derhalve ook de contributie betaling hiervan. Opzeggingen dienen schriftelijk (via de mail) gedaan te worden, de opzegtermijn is 1 maand.

Contributie
De contributie wordt bij vooruitbetaling maandelijks geind of door storting op de ING t.n.v. de penningmeester van de Zwemvereniging Triton Den Haag rekeningnummer: NL.94.INGB.0000.235202 onder vermelding van naam kind(eren) en de maand. Bij ieder zwemles krijgt u op vertoon van de contributiekaart toegang tot de zwemzaal.
Dus voor girobetalers: even de kaart af laten tekenen door de penningmeester of diens vervanger.

Ooievaarspas

bij HZV Triton kan de zwemles vergoed worden voor leerlingen met een Ooievaarspas. Wil je gebruik maken van de Ooievaarspas regeling van HZV Triton, neem dan bij aanvang van ieder nieuw semester (eerste zwemles in jan, april, juli en oktober) je Ooievaarspas mee naar de zwemles en laat de pas door de penningmeester scannen.

Ooievaarspas vergoedt alleen de kosten van de zwemles, voor het diploma zwemmen en aanmelden worden de normale kosten rekening gebracht (inschrijfkosten (10,- euro), afzwemmen (10,-euro)) deze worden niet door de  Ooievaarspas vergoed.

Let op!
Zolang er door het lid niet schriftelijk is opgezegd, gaat de contributiebetaling normaal door. Zwemvereniging Triton heeft verplichtingen t.o.v. de zwembad verhuurder.

Diploma zwemmen vindt plaats na goedkeuring van onze zweminstructeurs. De kosten hiervan dienen separaat, voorafgaand aan het diploma zwemmen te worden voldaan.

Zwemzaal
Tijdens diploma zwemmen kan gebruik worden gemaakt van in de zwemzaal geplaatste bankjes. Het is niet toegestaan om de zwemzaal met normaal schoeisel te betreden. Een ieder die zich in het pand van zwembad de Houtzagerij bevindt, dient instructies van het personeel op te volgen.