Agenda en mededelingen

Hoe laat gaat het beginnen?

De zwemles is op zondag ochtend van 9:30 uur tot 10.15 uur. Kinderen zijn vanaf 9:15 welkom. Voor en na de les kunnen de kinderen even vrij spelen.

Diploma zwemmen

Kinderen kunnen bij Triton hun A, B en C diplomas en hun Zwemvaardigheid 1, 2, en 3 diplomas halen. Streven is om driemaal per jaar af te zwemmen voor het A, B, C en tweemaal voor Zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Indien er voldoende kinderen gereed zijn om af te zwemmen wordt er afgezwommen. Het afzwemmen gebeurt in twee stappen: eerst proefzwemmen en vervolgens afzwemmen voor de kinderen die het proefzwemmen hebben gehaald.

Data voor het proef- en afzwemmen worden in de Triton Leden Whatsapp groep, en in de hal van het zwembad gecommuniceerd.

Bij proef- en afzwemmen moeten de kinderen om 9:00 uur al in het zwembad zijn. Ouders, grootouders, broers en zussen mogen bij het diplomazwemmen in de zwemhal zitten.

De diploma-eisen vindt u hier. De Kosten voor het diplomazwemmen zijn 10 euro per kind, per diploma.