Algemene voorwaarden

Zwemvereniging Triton is een vereniging zonder winstoogmerk. Daardoor is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk.

De betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor de vereniging. Zij helpen bij het toezicht, het watervrij maken van de kinderen en bij het aanleren van zwemslagen. Daarnaast versterkt het de verenigingsband. Wij verwachten daarom van de ouders dat deze zich beschikbaar willen stellen regelmatig te assisteren. Dit gaat uiteraard in overleg. 

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap neemt u bepaalde verplichtingen op u, bij aspirant leden zijn  dit de ouders of verzorgers. Aangezien onze vereniging het volledig nakomen van de aangegane verplichtingen ten opzichte van het lidmaatschap verlangt, geven wij u hieronder in het kort een nadere toelichting op de voornaamste bepalingen van het lidmaatschap.

Lidmaatschap
Indien een kandidaat lid wenst te worden verbindt men zich tenminste voor de duur van 3 maanden en derhalve ook de contributie betaling hiervan.Opzeggingen dienen steeds schriftelijk gedaan te worden aan onze secretaris, de opzegtermijn is 1 maand.

Contributie
De contributie wordt bij vooruitbetaling maandelijks ge-ind  aan het begin van een der zwemuren of door storting op de ING t.n.v. de penningmeester van de  Zwemvereniging Triton  Den Haag. Het nummer is: NL.94.INGB.0000.235202.
Bij ieder zwemuur krijgt u op vertoon van deze  contributiekaart toegang tot de zwemzaal. 
Dus voor girobetalers: even de kaart af laten tekenen door de penningmeester of diens vervanger.

Let op!
Zolang er door het lid niet  schriftelijk is opgezegd, gaat de  contributiebetaling normaal door. Zwemvereniging Triton heeft verplichtingen t.o.v. de zwembad verhuurders.

Diplomazwemmen zal plaats vinden na goedkeuring van onze zweminstructeurs. De kosten hiervan dienen separaat door de leden of aspirant leden te worden voldaan.

Tribune
Tijdens diploma zwemmen kan gebruik worden gemaakt van in de zwemzaal geplaatste stoelen of tribune, hiervoor kan toegang worden geheven.

Zwemzalen
Het is niet toegestaan om de zwemzaal met normaal schoeisel te betreden.

d.d.01-10-2006