Belangrijke documenten Triton
De haagse zwemclub Triton vindt het belangrijk dat alles rond het zwemmen goed, veilig en verantwoord verloopt. Daarvoor zijn enkele documeten opgesteld die dit allemaal regelen en waarop leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers een beroep kunnen doen wanneer zij vinden dat zaken niet goed lopen met betrekking tot de veiligheid, omgang met elkaar, etc.

Triton heeft een gelicencieerd vertrouwenscontactpersoon (VCP) die door een ieder benaderd kan worden wanneer hij of zij met een vraag of probleem rond het zwemmen zit welke niet met het bestuur of de zweminstructeur besproken kan worden. De vertrouwenscontactpersoon is dhr. Hennie Kursten. Hij is via email te benaderen.

document gedragsregels.
document klachtenregeling / vertrouwenspersoon
document aannamebeleid vrijwilligers en leerlingen
document toezichtsplan
document calamiteitenplan plattegrond

Lestijden en kosten zwemles

Lestijden
Er vindt wekelijks 1 les plaats. Dit is op
zondagochtend van 9.30 tot 10.15. De kinderen dienen om 9.15 aanwezig te zijn.
Adres:
Hobbemastraat 93
2526JG Den Haag
Openbaar vervoer:
Bereikbaar met tram 2, 3, 6 en bus 25

Bent u een keer verhinderd? Wij stellen het op prijs wanneer u dit van te voren even per email kenbaar maakt.Contributie
De contributie bedraagt 20,00 per maand. Deze dient vooruit te worden betaald.
Aan het begin van ieder maand ziet u , Mevr G. Horno Colas onze penningmeester, aan de ingang zitten. Bij haar kunt u de contributie voldoen. De contributie kunnen wij zo laag houden doordat de vereniging geen winstoogmerk heeft en steunt op vrijwilligers. Van de ouders wordt dan ook enige inzet verwacht. Lees hiervoor de algemene voorwaarden.


Watervrij brevet


1.  zonder problemen het water ingaan.
2 . bordje van de bodem halen
3.  op de buik drijven zonder hulpmiddelen
4.  op de rug drijven zonder hulpmiddelen
5.  onder benen door gaan
6.  van de kant af in het water springen
7.  zelfstandig gaan staan vanuit liggende houding

Als aan  bovenstaande eisen is voldaan, dan zal aan hem of haar een brevet watervrij worden uitgereikt.

Diplomazwemmen
Enkele malen per jaar vindt er diplomazwemmen plaats. U wordt hier ruim van te voren van op de hoogte gehouden in de agenda. De kosten zijn 10,00 per kind.

Eisen diploma a vind je hier
Eisen diploma b vind je hier
Eisen diploma c vind je hier